Skip to content

We Boost Performance

Met onze aanpak brengen wij uw operationele
prestaties naar een structureel hoger niveau

Process Excellence

Onze methodiek omvat een combinatie van diverse tools en technieken. Geen standaard werkwijze maar een aanpak die aansluit op de specifieke behoeften van onze klanten.

Slimme processen, juiste stuurinformatie en resultaatgericht managementgedrag zijn de basis ingrediënten.

Leren realiseren

Niet langer brandjes blussen maar structureel verbeteren. Continu verbeteren wordt integraal onderdeel van uw bedrijf.
Om dit te realiseren, doorlopen we samen met u  2 fasen.

Analysefase

Het begint met focus en feitelijk inzicht!

Door middel van interviews, observaties op de werkvloer en diepte-analyses op specifieke verbeterthema’s maken wij het verbeterpotentieel binnen uw organisatie inzichtelijk.

De diepgaande proceskennis van onze consultants in combinatie met onze visie op effectief leiderschap als het begrijpen van de situatie op de werkvloer zorgt voor realistisch haalbare oplossingen. Dit levert een feitelijk onderbouwd verbeterpotentieel en een passend plan van aanpak op.

Deze fase duurt gemiddeld 6 weken.

Realisatiefase

Dan komt het erop aan: het realiseren!

Op alle lagen in de organisatie begeleiden wij betrokkenen bij het doorvoeren van de verbeteringen en spreken we hen aan op het nemen van hun verantwoordelijkheid.

Op de werkvloer helpen wij medewerkers bij het oplossen van knelpunten. We coachen leidinggevenden bij de wijze waarop zij hun afdeling aansturen en prestaties bijsturen.

We begeleiden werkgroepen die afdelingoverstijgende problemen gaan oplossen of ketenprocessen moeten optimaliseren. Daarnaast faciliteren wij het management- en directieteam in hun rol in het veranderproces.

Door kortcyclische prestatiemetingen en besprekingen volgen wij de voortgang van de resultaten en kan er proactief worden bijgestuurd.  Dit doen wij eerst voor, dan samen en vervolgens dragen we het stokje over: de organisatie kan het zelf.

De duur van deze fase is afhankelijk van de complexiteit van uw uitdagingen en de veranderkracht van uw organisatie.

Realisatiefase

Dan komt het erop aan: het realiseren!

Op alle lagen in de organisatie begeleiden wij betrokkenen bij het doorvoeren van de verbeteringen en spreken we hen aan op het nemen van hun verantwoordelijkheid.

Op de werkvloer helpen wij medewerkers bij het oplossen van knelpunten. We coachen leidinggevenden bij de wijze waarop zij hun afdeling aansturen en prestaties bijsturen. We begeleiden werkgroepen die afdelingoverstijgende problemen gaan oplossen of ketenprocessen moeten optimaliseren. Daarnaast faciliteren wij het management- en directieteam in hun rol in het veranderproces.

Door kortcyclische prestatiemetingen en besprekingen volgen wij de voortgang van de resultaten en kan er proactief worden bijgestuurd.  Dit doen wij eerst voor, dan samen en vervolgens dragen we het stokje over: de organisatie kan het zelf.

De duur van deze fase is afhankelijk van de complexiteit van uw uitdagingen en de veranderkracht van uw organisatie.

"Weten is niet genoeg; we moeten het toepassen.
Willen is niet genoeg, we moeten het doen!"

-Goethe-

Play Video

Op de werkvloer

Daar waar het gebeurt!

Kijk hier hoe wij verbeteringen doorvoeren. Van directie tot aan werkvloer. En op deze manier niet alleen harde resultaten boeken, maar ook een boost geven aan een cultuur van continu verbeteren.

Prestaties verbeteren op afstand

Sturen op output en creëren van eigenaarschap!

Wanneer er meer remote gewerkt wordt, verliezen bepaalde op beheersingsgerichte managementprincipes hun waarde. Het uitgangspunt dat er ter voorkoming van fouten procedures nodig zijn die iedereen moet volgen, maakt plaats voor principes van meer zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid. Van beheersing en controle naar vertrouwen en delegeren. Van sturen op taken, naar sturen op output wordt dan cruciaal. Dit vergt de nodige aanpassingen aan het besturingsmodel van de operatie, alsook andere vaardigheden van leidinggevenden.

Is uw huidige besturingsmodel hierop ingericht? En hebben leidinggevenden de skills om hun wijze van aansturing hierop aan te passen?

We brengen in kaart op welke punten er aanpassingen nodig zijn, op het niveau van (individuele) medewerkers, leidinggevenden, de samenwerking in het team tot aan de aanwezige stuurinformatie en overlegstructuur. En begeleiden leidinggevenden bij de wijze waarop zij hier optimaal invulling aan kunnen geven.

Zo helpen wij u om ook ‘op afstand’ uw performance op peil te houden en te verbeteren.

Prestaties verbeteren op afstand

Sturen op output en creëren van eigenaarschap!

Wanneer er meer remote gewerkt wordt, verliezen bepaalde op beheersingsgerichte managementprincipes hun waarde. Het uitgangspunt dat er ter voorkoming van fouten procedures nodig zijn die iedereen moet volgen, maakt plaats voor principes van meer zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid. Van beheersing en controle naar vertrouwen en delegeren. Van sturen op taken, naar sturen op output wordt dan cruciaal. Dit vergt de nodige aanpassingen aan het besturingsmodel van de operatie, alsook andere vaardigheden van leidinggevenden.

Is uw huidige besturingsmodel hierop ingericht? En hebben leidinggevenden de skills om hun wijze van aansturing hierop aan te passen?

We brengen in kaart op welke punten er aanpassingen nodig zijn, op het niveau van (individuele) medewerkers, leidinggevenden, de samenwerking in het team tot aan de aanwezige stuurinformatie en overlegstructuur. En begeleiden leidinggevenden bij de wijze waarop zij hier optimaal invulling aan kunnen geven.

Zo helpen wij u om ook ‘op afstand’ uw performance op peil te houden en te verbeteren.

Nieuwsgierig naar het verbeterpotentieel binnen uw bedrijf? Wij delen graag onze ervaringen

Contact opnemen

Play Video