Skip to content

Wat is het verbeterpotentieel
binnen uw bedrijf?

Het begint bij een scherpe analyse. Succes zit uiteindelijk in het doen.
Snel inzicht en blijvend resultaat. Daar staan wij voor.

Na meer dan 20 jaar ervaring durven wij te zeggen: er zit meer in dan u denkt!

(Groot)handel

Toenemende complexiteit, verschuivingen in supply chains, oprukkende e-commerce en thema’s als duurzaamheid en innovatie. Het landschap van de groothandel verandert in rap tempo. Het wordt steeds moeilijker om te onderscheiden op product- en prijsniveau en het draait steeds meer om snelheid, betrouwbaarheid, maar ook klantbeleving en ontzorging. Wij ondersteunen bij het verbeteren van uw operationele efficiency en logistieke prestaties.

Zakelijke dienstverlening

In een sector waarin de productiefactor ‘kennis’ een dominante rol heeft, klanten steeds vaker worden gesegmenteerd en arbeid geflexibiliseerd, zijn de operationele uitdagingen divers. De digitale transformatie, het ‘werken op afstand’ en de toenemende druk op klanttevredenheid vraagt om aanpassingen in de procesinrichting, besturing en wijze van aansturing. Wij helpen hierbij zodat u kosteneffectief kunt voldoen aan de veranderde markteisen en klantwensen.

 

Bouw en Installatie

In een sterk op prijs concurrerende markt met steeds strengere wet- en regelgeving, zijn marges klein en risico’s groot. Gebrek aan controle leidt tot onvoorspelbare en grote variëteit in projectresultaten: een gevaar voor de continuïteit. Wij helpen de procesbeheersing te optimaliseren, de effectiviteit van de voorbereidingsfase te verbeteren en monteursproductiviteit te verhogen. Het rendement van uw projecten wordt blijvend verbeterd.

Maakindustrie

Productiebedrijven variëren behoorlijk in grootte, processen en klanten. Bepaalde operationele vraagstukken zijn universeel: efficiënt produceren, tijdig leveren, storingen verminderen, afval reduceren en uitval minimaliseren. Wij helpen uw productieprocessen zo betrouwbaar en rendabel mogelijk te maken en de organisatie daarom heen zo effectief mogelijk in te richten. Zo kunt u kosten besparen of tijd en geld vrij spelen voor ontwikkeling en innovatie.

Gezondheidszorg

In een sector waarin het letterlijk draait om mensenlevens, krijgen onderwerpen als efficiency, productiviteit of besparingen al snel een negatieve bijklank. Onterecht. Diverse ziekenhuizen ondersteunen wij bij het inrichten van slimme en efficiënte processen, effectieve poliklinieken en verbeterde capaciteitsplanningen. Met kortere wachttijden, verbeterde bedbezetting en verhoogde “patiënt-tijd” van artsen als gevolg. Het komt de kwaliteit van zorg ten goede.

Leidinggeven op afstand

Je kunt als leidinggevende niet alles meer zien en ‘proeven’.
Maar je wilt wel grip en overzicht houden op de prestaties en well-being van medewerkers.

Dat vergt de nodige aanpassingen in het organiseren en aansturen van werk.
Minder controleren en meer vertrouwen. Sturen op resultaat, niet op de totstandkoming daarvan.

"Een prettige samenwerking met
concrete resultaten."

Een tevreden klant
NIBC

“ProExc heeft ons positief
verrast met de resultaten."

Ronald van Mil
directeur NTS Botech

“Helder en to the point.
Absoluut verfrissend.”

Wim Hart
lid Raad van Bestuur ICCO

Realiseren van het verbeterpotentieel doen wij samen,
met u en uw medewerkers

Onze tevreden klanten

Wij zijn trots op ons trackrecord. Een breeds scala aan bedrijven en organisaties in diverse sectoren die wij hebben mogen helpen met onze expertise: implementeren en realiseren.

Nieuwsgierig naar het verbeterpotentieel binnen uw bedrijf? Wij delen graag onze ervaringen

Contact opnemen

Play Video