Teams naar een hoger niveau brengen met 'Show Your True Colours’

Show Your True Colours® is een management improvement methode voor professionele (management) teams. Het is een methodische benadering in spelvorm die zich richt op het verkrijgen van inzicht in de persoonlijke kwaliteiten van de afzonderlijke deelnemers en hoe deze kwaliteiten invloed hebben op andere collega’s in teamverband. Afhankelijk van de doelstelling kan deze methode op verschillende manieren worden ingezet.

Resultaten voor de deelnemers:

  • Besef van de individuele kwaliteiten en valkuilen.
  • Besef van de algemene sterke persoonlijke eigenschappen.
  • Inzicht in de kwaliteiten en valkuilen van teamgenoten.
  • Besef van de kwaliteiten en ontwikkelpunten van het team als geheel.

Al naar gelang de onderliggende doelstelling worden ontwikkeldoelen voor individuele deelnemers of het team als geheel geformuleerd. Dan vindt er ook follow-up plaats na rond twee maanden tijdens een nieuwe, korte sessie. Tussentijds wordt er voor mentoring op de leerdoelen gezorgd.

De spelvorm en beproefde structuur van deze methode maken Show Your True Colours laagdrempelig maar wel zeer effectief. Teamleden begrijpen elkaar beter en worden effectiever. Dat leidt uiteindelijk tot betere samenwerking en teamprestaties. 


Praktische zaken:
een workshop duurt tussen 4-6 uur
follow-up vindt plaats middels een terugkom sessie en eventueel tussentijds mentoring
4-8 deelnemers per workshop
wij kunnen max. 3 workshops tegelijk faciliteren
wij verzorgen ook Engelstalige of Duitstalige workshops
er is geen voorkennis bij de deelnemers vereist
Maatwerk is mogelijk


Voor meer informatie neem contact op met: Bart van Essen