Gedragscode

De handelswijze van ProExc is per definitie gebaseerd op hoge ethische normen. Belangrijke kernwaarden die de onderliggende basis  van onze Gedragscode vormen zijn integriteit, respect en professionaliteit. Onze Gedragscode vormt een integraal onderdeel van onze interne regelgeving; een resumé vindt hieronder.

 

  • Wij binden ons aan onze professionele normen, de geldende wetten en regelgeving
  • Wij  bewaken onze gedragscode en zullen deze nimmer verzaken
  • Wij streven hoge ethische normen na en rapporteren onverwijld elk onwettig of onoirbaar gedrag
  • Eerlijkheid, vertrouwen, respect en integriteit zien wij als basis van onze professionaliteit

De medewerkers en directie van ProExc zullen altijd naar de kernwaarden en onze gehele Gedragscode handelen, zowel naar onze zakelijke als persoonlijke contacten, opdrachtgevers en eigen medewerkers, of derden die diensten voor ons verlenen.
Onze Gedragscode is een integraal onderdeel van onze werkwijze en stelt een onberispelijk gedrag en naleving van de hoogste ethische normen jegens onze opdrachtgevers, medewerkers, directie en de gemeenschap zeker.